Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo danh sách hồ sơ mời thầu các gói sửa chữa, duy tu hệ thống kè đường thủy nội địa, chi tiết như sau:

1. Hệ thống kè Lão Hoàng - sông Lô: Xem và tải.

2. Hệ thống kè Phù Cựu - sông Luộc: Xem và tải.

3. Hệ thống kè Bến Hiệp - sông Luộc: Xem và tải.

4. Hệ thống kè Nghĩa Chỉ - sông Đuống: Xem và tải.

5. Hệ thống kè Thạch Cầu - sông Hồng: Xem và tải.

6. Hệ thống kè Tầm Xá - sông Hồng: Xem và tải.

7. Hệ thống kè sông Đào Hạ Lý: Xem và tải.

8. Hệ thống kè hạ lưu sông Đà: Xem và tải.

9. Hệ thống kè Xóm Bãi sông Đà: Xem và tải.

10. Thi công nạo vét, điều tiết không chế đảm bảo giao thông luồng cửa sông ông Đốc: Xem và tải