Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sơ đồ tổ chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

 

 

Thông tin về Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa và các đơn vị trực thuộc

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI/ FAX

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

1

Hoàng Hồng Giang

Cục trưởng

0912493089

hhgiang.viwa@mt.gov.vn

2

Trần Văn Thọ

Phó Cục Trưởng

0913 257177

thotv.viwa@mt.gov.vn

3

Trần Đức Hải

Phó Cục Trưởng

0903 426921

haitd@mt.gov.vn

4

Hoàng Minh Toàn

Phó Cục trưởng

0913 343700

toanhm.viwa@mt.gov.vn

5

Phan Văn Duy

Phó Cục trưởng

0903 954385

duypv.viwa@mt.gov.vn

Phòng Quản lý kết cấu – hạ tầng

6

Ngô Anh Tuân

Quyền trưởng phòng

0912 640690

tuanna.viwa@mt.gov.vn

Phòng Tài chính

7

Nguyễn Long

Trưởng phòng

0913 500860

longn.viwa@mt.gov.vn

8

Lê Thu Trang

Phó Trưởng phòng

0912 154376

tranglt.viwa@mt.gov.vn

9

Phan Việt Dũng

Phó Trưởng phòng

0909 305472

dungpv.viwa@mt.gov.vn

Phòng Vận tải & An toàn giao thông

10

Nguyễn Việt Thắng

Trưởng phòng

0976 935847

thangnv.viwa@mt.gov.vn

11

Đào Chí Dũng

Phó Trưởng phòng

0942 051308

dungdc.viwa@mt.gov.vn

Công đoàn Cục

12

Nguyễn Thanh Nga

Thường trực

0986 267946

ngant.viwa@mt.gov.vn

Kế hoạch đầu tư

13

Vũ Mạnh Hùng

Quyền Trưởng phòng

0913353265

vmhung0528@gmail.com

14 Trần Đình Long Phó Trưởng phòng 0903 246644 longtd.viwa@gmail.com

Tổ chức cán bộ

15

Nguyễn Hồng Tuyên

Phụ trách phòng

0936 499189

tuyennh.viwa@mt.gov.vn

16

Lê Kiều Minh Hương

Phó Trưởng phòng

0989 462222

huonglkm.viwa@mt.gov.vn

Phòng Pháp chế - Thanh tra

17

Trần Sỹ Duy

Phụ trách phòng

0913 083045

duyts.viwa@mt.gov.vn

18 Đoàn Trường Sơn Phó Trưởng phòng 0982 472103  

Phòng Quản lý PT&TV

19

Hoàng Minh Thái

Trưởng phòng

0916 325888

thaihm.viwa@mt.gov.vn

20

Đỗ Minh Tiến

Phó Trưởng phòng

091 3099530

tiendm.viwa@mt.gov.vn

Phòng KHCN-HTQT&MT

21

Trương Trọng Doanh

Trưởng phòng

0913 080833

doanhtt.viwa@mt.gov.vn

22

Nguyễn Thị Tường Vy

Phó Trưởng Phòng

098 2238926

vyntt.viwa@mt.gov.vn

Văn phòng Đảng ủy

23

Lê Thái Hoàng

Phụ tr phòng

0978343588

hoanglt.viwa@mt.gov.vn

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc

Địa chỉ: 33 An Kim Hải, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

SĐT: 031 3571056, Fax: 031 3857753

24

Nguyễn Công Minh

Chi cục trưởng

0903 418231

minhnc@mt.gov.vn

25

Nguyễn Bá Ngọc

Phó Chi cục trưởng

0903 418231

ngocnb.viwa@mt.gov.vn

26

Phạm Minh Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0913 242179

minhtuanpa@gmail.com

27

Nguyễn Văn Bán

Phó Chi cục trưởng

0903 470

nguyenvanbandtnd@gmail.com

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam

Địa chỉ: Số 1 Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: 08 38407022, Fax: 08 38407024

28

Hoàng Văn Hùng

Chi cục trưởng

091 3752419

hunghv.viwa@mt.gov.vn

29

Trần Quang Trung

Phó Chi cục trưởng

091 8518087

trungtq.viwa@mt.gov.vn

30

Huỳnh Văn Khe

Phó Chi cục trưởng

091 3806143

khehv.viwa@mt.gov.vn

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I

Địa chỉ: Số 10 Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng

SĐT: 031 3552603, Fax: 031 3551636

31

Văn Trọng Dũng

Giám đốc

091 2182206

dungvt.viwa@mt.gov.vn

32

Đặng Xuân Thủy

Phó giám đốc

091 2547374

thuydx.viwa@mt.gov.vn

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II

Địa chỉ: Số 922 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SĐT: 04 39841183, Fax: 04 39845089

33

Trịnh Văn Khánh

Giám đốc

090 3287016

vankhanh@cangvu2.gov.vn

34

Nguyễn Xuân Quế

Phó giám đốc

091 2597697

xuanque@cangvu2.gov.vn

35

Lê Đức Cường

Phó giám đốc

091 3249041

duccuong@cangvu2.gov.vn

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Địa chỉ: 292/37/6-8 đường Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

SĐT: 08 35531982; Fax: 08 35531983

36

Nguyễn Ngọc Thạch

Giám đốc

012 36886686

thachnn.viwa@mt.gov.vn

37

Trần Văn Minh

Phó giám đốc

090 8755988

minhtv.viwa@mt.gov.vn

38

Bùi Công Phước

Phó giám đốc

091 6940339

phuocbc.viwa@mt.gov.vn

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV

Địa chỉ: 66Đ, Cách Mạng Tháng 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ.

SĐT: 0710 3889415; Fax: 0710 38894160

39

Cao Tấn Quân

Giám đốc

0918668681

giamdocquan@pa4.gov.vn

40

Nguyễn Ngọc Thùy

Phó giám đốc

0919804999

phogiamdocthuy@pa4.gov.vn

41

Huỳnh Văn Út

Phó giám đốc

094 8836263

phogiamdocut@pa4.gov.vn

42

Đào Anh Kiệt

Phó giám đốc

091 3781296

phogiamdockiet@pa4.gov.vn

Trường cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ 1

Địa chỉ: Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Email: Caodangduongthuy1@gmail.com

ĐT: 0320 3751647  /  Fax: 0320 3752519

43

Nguyễn Văn Vọng

Hiệu trưởng

090 4690222

vongnv.viwa@mt.gov.vn

44

Nguyễn Quý Biền

Phó hiệu trưởng

096 7132182

biennq.viwa@mt.gov.vn

Trường cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ 2

Địa chỉ: Số 33 – Đào Trí – Phường Phú Mỹ - Quận 7 – TP.HCM.

ĐT: 08 37850278; Fax: 08.37850280

45

Bùi Đình Thiện

Hiệu trưởng

091 3691921

thienbd.viwa@mt.gov.vn

46

Trần Văn Chín

Phó hiệu trưởng

090 3390407

chintv.viwa@mt.gov.vn

47

Đặng Lợi

Phó hiệu trưởng

091 3747457

loid.viwa@mt.gov.vn

48

Trần Hữu Thanh

Phó hiệu trưởng

091 3703404

thanhth.viwa@mt.gov.vn

 

  Nhúng IFrame