Danh mục đề tài

STT

Số Ký hiệu

Tên đề tài

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Kết quả đề tài

1

DT114029

Nghiên cứu đề xuất các phương án quản lý và khai thác tối ưu cho các cửa sông chính ở Việt Nam phục vụ cho phát triển giao thông thủy

Cục ĐTNĐ Việt Nam

2012

Báo cáo tổng hợp

2

 

Tính toán dự báo về độ sâu bãi cạn phục vụ quản lý và khai thác vận tải đường thủy mạng đường thủy chính miền bắc

Cục ĐTNĐ Việt Nam

1989

 
    Quy định kỹ thuật Khảo sát bãi cạn luồng đường thủy nội địa  Cục ĐTNĐ Việt Nam 2002  
    Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa Cục ĐTNĐ Việt Nam 2004  
    Nghiên cứu luận cứ khoa học để phát triển vận tải thủy nội địa đến năm 2020 Cục ĐTNĐ Việt Nam 2005-2006  
    Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GPS) trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật GTVT thủy nội địa Cục ĐTNĐ Việt Nam 2005  
    Biên soạn cẩm nang thanh tra giao thông đường thủy nội địa Cục ĐTNĐ Việt Nam 2006  
   

Nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh bộ đơn giá tổng hợp công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Cục ĐTNĐ Việt Nam 2006  
    Nghiên cứu dự báo độ sâu luồng lạch bằng mô hình thủy lực trong công tác thông báo luồng Cục ĐTNĐ Việt Nam 2006  
    Hoàn thiện bộ khung tiêu chuẩn đường thủy nội địa và tiêu chuẩn duy tu, bảo dưỡng đường thủy nội địa Cục ĐTNĐ Việt Nam 2006  
    Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa báo hiệu điện Cục ĐTNĐ Việt Nam 2007  
    Nghiên cứu ảnh hưởng của việc điều tiết nước qua đập thủy điện Hòa Bình đến công tác đảm bảo an toàn giao thông vận tải thủy trên tuyến sông Đà từ ngã ba Hồng Đà đến thủy điện Sơn La Cục ĐTNĐ Việt Nam 2008-2010  
    Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông ĐTNĐ Cục ĐTNĐ Việt Nam 2008  
    Xây dựng quy định kỹ thuật điều tiết khống chế, chống va trôi , cứu hộ, cứu nạn  Cục ĐTNĐ Việt Nam 2008  
    Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và khai thác tối ưu cho các cửa sông chính ở Việt Nam phục vụ cho phát triển giao thông đường thủy Cục ĐTNĐ Việt Nam 2011  
    Quy trình Quản lý chất lượng trong công tác quản lý, bảo trì Đường thủy nội địa thuộc các tuyến đường thủy nội địa quốc gia Cục ĐTNĐ Việt Nam 2012  
    Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông  tại các cảng bến thủy nội địa Cục ĐTNĐ Việt Nam 2014  
    Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp tăng cường vận tải hàng hóa bằng container trên đường thủy nội địa, tuyến Hà Nội – Quảng Ninh Cục ĐTNĐ Việt Nam 2014-2015  
    Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và GPS trong quản lý phao tiêu báo hiệu ĐTNĐ Cục ĐTNĐ Việt Nam 2016