Ý Kiến Góp Ý (Content)

Xin ý kiến góp ý Đề án tái cơ cấu Đường thủy nội địa đến năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/05/2015 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/05/2016

Nội dung văn bản

Cục ĐTNĐ xin ý kiến đóng góp dự thảo Đề án tái cơ cấu Đường thủy nội địa đến năm 2020, chi tiết như file sau: Download
CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found