Ý Kiến Góp Ý (Content)

Dự thảo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông đường thủy

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/05/2016 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/05/2016

Nội dung văn bản

Cục ĐTNĐ Việt Nam dự thảo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa, mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp ý theo file như sau: Download
CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found