Ý Kiến Góp Ý (Content)

Dự thảo thông tư Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/11/2015 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/08/2016

Nội dung văn bản

Cục ĐTNĐ Việt Nam mời góp ý dự thảo thông tư Quy định về vận tải hàng hóa trên ĐTNĐ, nội dung dự thảo như sau: Tải về
CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found