Ý Kiến Góp Ý (Content)

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư 50/2014/TT-BGTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/06/2016 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/06/2016

Nội dung văn bản

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Dự thảo Thông tư 50/2014/TT-BGTVT:

Nội dung của dự thảo: Download

Nội dung của Thông tư 50, 05-4-2016 sau ngày 17-6: Download

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found