Ý Kiến Góp Ý (Content)

Xin ý kiến góp ý Đề án lắp đặt AIS và trang bị VHF

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/06/2016 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/07/2016

Nội dung văn bản

Ngày 24/5/2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 5733/BGTVT-KHCN về việc góp ý đề án “Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy nội địa”. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý cho dự thảo Đề án và gửi về Bộ Giao thông vận tải (quan Vụ Khoa học công nghệ, Fax: 04.39423291; thông tin chi tiết liên hệ qua Ông Mai Bá Lĩnh: 097 4875599.

Dự thảo Đề án: Xem tại đây

Trân trọng cảm ơn!

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found