Ý Kiến Góp Ý (Content)

Góp ý Dự thảo Thông tư về trang phục của Cảng vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/04/2017 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/04/2017

Nội dung văn bản

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về trang phục, phù hiệu cấp hiệu, biển hiệu và của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa.

Đề nghị các Cảng vụ đường thủy nội địa trung ương và địa phương cho ý kiến và gửi Công văn về Cục và gửi file mềm theo địa chỉ Email: pcvt.viwa@mt.gov.vn trước ngày 20/4/2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

File Dự thảo Thông tư: Xem và tải

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found