Ý Kiến Góp Ý (Content)

Góp ý Quy hoạch vị trí neo đậu phương tiện thủy nội địa chờ ra vào cảng....

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2017 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2017

Nội dung văn bản

Góp ý Quy hoạch các vị trí neo đậu phương tiện thủy nội địa chờ ra vào cảng, bến thủy nội địa và các cửa sông phục vụ vận tải thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam lấy ý kiến Góp ý Quy hoạch các vị trí neo đậu phương tiện thủy nội địa chờ ra vào cảng, bến thủy nội địa và các cửa sông phục vụ vận tải thủy nội địa

Đề nghị các đơn vị cho ý kiến gửi Công văn về Cục và gửi file mềm theo địa chỉ Email: khdt.viwa@mt.gov.vn (cc: longtd.viwa@mt.gov.vn) trước ngày 27/10/2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

File Dự thảo Thông tư: Xem và tải

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found