Ý Kiến Góp Ý (Content)

Góp ý dự thảo TCVN luồng đường thủy nội địa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/05/2019 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/05/2019

Nội dung văn bản

Bộ Giao thông vận tải đã Dự thảo TCVN "Luồng đường thủy nội địa - Tiêu chuẩn thiết kế", đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý bằng công văn gửi về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam qua phòng KHCN-HTQT&MT (gửi file qua email: nguyenhanhcdt@gmail.com, số điện thoại liên hệ: 097 5295952) trước ngày 14/5/2019.

Trân trọng cảm ơn.

Công văn đề nghị góp ý: Xem và tải

Dự thảo: Tải về.

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found