Trang chủ

khoa học công nghệ - môi trường

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến về Đề án "Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và trang vị VHF trên phương tiện thủy nội địa"
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến về việc góp ý đề án "Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy nội địa".

Nội dung Đề án như sau: Xem tại đây.

Việt Nam là một Quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển vận tải thủy nội địa do hệ thống sông, kênh dày đặc, tạo thành mạng lưới giao thông thủy rất thuận lợi trong việc liên thông giữa các địa phương, các vùng trong cả nước.

Với sự phát triển không ngừng của các phương tiện thủy nội địa luôn tiềm ẩn những nguy cơ tàu gặp nạn như đâm, va, đắm, cháy, nổ, … gây thiệt hại về người và tài sản, tổn thất kinh tế, gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm an ninh quốc phòng của Quốc gia. Theo thống kê của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trong năm 2015, trên các tuyến giao thông đường thủy cả nước đã xảy ra 96 vụ tai nạn, làm chết 74 người, bị thương 15 người, chìm 93 tàu, sà lan, ghe đò…, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 21 tỷ đồng.

 Mặt khác, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập ASEAN đã đặt ra những cơ hội và thách thức cho ngành đường thủy Việt Nam. Do vậy, việc ứng dụng những kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, đặc biệt là việc giám sát hành trình của các phương tiện nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của các phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa là thực sự cần thiết. Việc áp dụng, triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện thủy nội địa ở các nước Châu Âu và một số Quốc gia ở châu Á đã chứng minh được hiệu quả to lớn.

Từ thực tiễn trên, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xây dựng Đề án "Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình AIS và trang bị hệ thống VHF trên phương tiện thủy nội địa" nhằm tăng cường công nghệ thông tin trong quản lý phương tiện, trao đổi thông tin, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, hiện đại hóa ngành đường thủy, tạo điều kiện tốt cho hội nhập và phát triển.

Đề án được triển khai sẽ giúp phát triển đội tàu theo hướng hiện đại, đáp ứng được đòi hỏi về hội nhập và phát triển, đảm bảo an toàn giao thông nhằm nâng cao thị phần vận tải thủy nội địa; giúp chủ phương tiện trong việc quản lý, giám sát hành trình của phương tiện thủy nội địa; trao đổi thông tin với các phương tiện khác để tránh các rủi ro khi tham gia giao thông; tăng cường an toàn, an ninh và hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc quản lý, giám sát hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Bên cạnh đó, sẽ có những đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ để chủ phương tiện thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

 

 

Quay lại