thông báo luồng

Thông báo luồng các tuyến trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia tháng 5/2018 do Khu Quản lý đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, chi tiết như sau:

Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại