thông báo luồng

Thông báo luồng sông Hậu
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 13/7/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có thông báo Luồng số 1404/CĐTNĐ-QLKCHT về việc thông báo luồng định kỳ sông Hậu, tuy nhiên do sơ xuất khi biên tập nên bộ phận soạn thảo đã đánh nhầm lên luồng "sông Hậu" là sông "Cổ Cò", do đó Cục ĐTNĐ VN xin đính chính lại toàn bộ dòng thứ 12 và 13 từ trên xuống, chi tiết như sau:

1. Thông báo luồng số 1404: Xem và tải

2. Thông báo luồng sau khi đính chính: Xem và tải

Quay lại