Trang chủ

Tin tức

Cục ĐTNĐ Việt Nam họp giao ban công tác tháng 4/2020 (trực tuyến)
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 04/5/2020, tại trụ sở Cục ĐTNĐ Việt Nam, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2020. Tham dự cuộc họp có các Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam, Trưởng các Tổ chức giúp việc Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục (tham dự trực tuyến tại các điểm cầu). Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng, ý kiến của đại diện các đơn vị dự họp, phát biểu của các đồng chí Phó Cục trưởng, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã kết luận ghi nhận kết quả công tác các phòng tham mưu, các đơn vị trực thuộc trong tháng 4/2020, mặc dù tiếp tục phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên các đơn vị đã tích cực, chủ động, hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ trong chương trình công tác tháng 4/2020. Đối với nhiệm vụ trong tháng 5/2020, Cục trưởng đã giao cho các phòng, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Về xây dựng VBQPPL, Cục cần tổ chức tổng kết đánh giá, xây dựng dự thảo thay thế Quyết định 47/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT ĐTNĐ.

Về công tác Quy hoạch KCHT ĐTNĐ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Cục trưởng giao các bộ phận tham mưu phối hợp với Tư vấn chuẩn bị nội dung, tổ chức báo cáo lần I tại Cục để chuẩn bị báo cáo đầu kỳ tại Bộ GTVT (dự kiến vào cuối tháng 5/2020).

Liên quan đến công tác vận tải và an toàn giao thông: Cục cần có hướng dẫn cụ thể các biện pháp, thủ tục kiểm soát đối với các phương tiện thủy nội địa hoạt động vận tải thủy qua Campuchia, bảo đảm mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19; làm việc với Hội Vận tải thủy nội địa, Hiệp hội Doanh nghiệp Logistic và một số hiệp hội khác để xin ý kiến, tiếp tục  kiện toàn công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển; làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam để xử lý những vướng mắc liên quan đến tình trạng đăng kiểm của một số phương tiện hoạt động trên các tuyến thủy nội địa và trên các lòng hồ. Bên cạnh đó, tiếp tục làm việc với các địa phương đề nghị phối hợp để xử lý tình trạng một số bến thủy nội địa chưa được cấp phép.

Đối với công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ, Cục trưởng giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị cần nỗ lực, quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ giải ngân nguồn kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ được giao của năm 2020.

Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo: Thực hiện sắp xếp lại bộ máy cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc theo lộ trình quy định tại Quyết định số 270/QĐ-BGTVT ngày 18/02/2019 đối với  các nội dung phù hợp, tổ chức rà soát các nội dung đã thực hiện, các nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai để có kiến nghị Bộ GTVT xem xét sửa đổi phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; Rà soát tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý đào tạo thuyền viên, trường hợp cần thiết, đề xuất lãnh đạo Cục điều chỉnh phân công đơn vị chủ trì nhằm triển khai căn cơ, bài bản công tác này trong thời gian tới; Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị rà soát Quyết định 270/QĐ-BGTVT và công tác đào tạo của Cục trong tháng 6/2020.

Một số hình ảnh cuộc họp giao ban trực tuyến công tác tháng 4/2020

Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu phát biểu: Trong tháng 5/2020, Chính phủ đã có những quy định nới lỏng giãn cách xã hội, đề nghị các đồng chí Phó Cục trưởng, các phòng, đơn vị, tranh thủ thời gian, khẩn trương triển khai, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 100% các nhiệm vụ đã đề ra./.

Văn phòng Cục

Quay lại

  Thống kê truy cập

Đang online: 19
Tổng số truy cập: 5805176