ứng dụng CNTT

Đóng góp dữ liệu vào hệ tri thức Việt số hóa

Tài liệu hướng dẫn đóng góp dữ liệu vào hệ tri thức Việt số hóa: Xem và tải

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng thủy nội địa

Thực hiện Văn bản số 7934/TTCNTT ngày 20/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục tàu biển, xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng thủy nội địa...

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai 27 thủ tục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ngày 16/1, Cục Đường thủy nội địa VN nâng mức trực tuyến đối với 27 dịch vụ công. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật (thứ ba, bên phải) và lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khai trương,...

Báo cáo kế hoạch CNTT năm 2017

Ngày 23/01/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 108/CĐTNĐ về việc đánh giá kế quả ứng dụng CNTT Cục ĐTNĐ Việt Nam năm 2017, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Quy chế quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến

Ngày 29/12/2017, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã có Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực t uyến và sử dụng hệ thống một cửa điện tử của Cục Đường thủy nội...

Quy trình xử lý thông báo vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa

Ngày 13/11/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định số 1468/QĐ-CĐTNĐ về việc ban hành quy trình xử lý thông báo vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa. Chi tiết như sau: Quyết...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT

Ngày 09/8/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, chi tiết như sau: Quyết định: Xem và tải

Tham gia ban chỉ đạo ứng dung CNTT

Ngày 07/08/2017, Cục Đường thủy nội địa cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng Bộ GTVT, chi tiết như sau: Quyết định: Xem và tải

Kế hoạch CNTT 2017

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định kế hoạch công nghệ thông tin năm 2017, chi tiết như sau: Kế hoạch: Xem và tải

Cục đường thủy nội địa: “Cú hích” đổi mới quản lý từ công nghệ

Cục ĐTNĐ Việt Nam đã hoàn thiện văn phòng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để thay cho văn bản giấy. Các cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục ĐTNĐ...

Cục ĐTNĐ triển khai phần mềm thi, kiểm tra trên phần mềm trực tuyến bằng cấp cccm

Cục ĐTNĐ triển khai phần mềm thi, kiểm tra trên phần mềm trực tuyến bằng cấp CCCM - Link tải phần mềm quản lý thi : Click vào đây để tải về - Link googdriver: Click vào...

V/v rà soát báo cáo thông tin website

Ngày 22/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 931-1 về việc rà soát báo cáo thông tin website của các đơn vị trực thuộc Cục ĐTNĐ VN, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 19/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 918/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến.Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển...

Tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến

Ngày 19/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 918/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến, chi tiết như sau: Công văn: ...

Triển khai dịch vụ công

Ngày 14/4/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 610-1 về việc triển khai dịch vụ công tại Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Quy định về an toàn, an ninh trong phòng máy chủ

Ngày 07/8/2015, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 923/QĐ-CĐTNĐ về quy định an toàn, an ninh thông tin cho phòng máy chủ và an toàn an ninh thông tin. Chi tiết quyết định: Xem và tải

Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử

Ngày 31/7/2015, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Quyết định số 802/QĐ-CĐTNĐ quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin trong gửi, nhận văn bản điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,...

V/v kiểm tra tính năng ký số trên Firefox

Ngày 04/4/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 480/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc kiểm tra tính năng ký số trên firefox, chi tiết như sau: Công văn: Xem và tải

Quyết định thành lập Tổ ATTT

Ngày 30 tháng 12 nưm 2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định số 1602/QĐ-CĐTNĐ về việc thành lập Tổ ATTT. Chi tiết Quyết định: Xem và tải

Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT của Cục ĐTNĐ Việt Nam

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định về tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT và các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Chi tiết Quyết định: ...