ứng dụng CNTT

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 19/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 918/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến.Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trong Công văn.

Công văn: Xem và tải

Quay lại