ứng dụng CNTT

Kế hoạch cải cách hành chính của Cục ĐTNĐ Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, chi tiết Quyết định tải về tại: Download

Năm 2015, Cục Đường thủy nội địa công bố kế hoạch cải cách hành chính, trong đó Công nghệ thông tin là những nhiệm vụ quan trọng của Cục ĐTNĐ Việt Nam: Download

Quay lại