ứng dụng CNTT

Quy chế sử dụng thư điện tử của Bộ GTVT
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 18/11/2011, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 349/QĐ-TTCNTT của Trung tâm công nghệ thông tin về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử, thông tin nội bộ, quản lý công văn của Bộ giao thông vận tải,

Chi tiết Quyết định: Download

Quay lại