ứng dụng CNTT

Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 31/7/2015, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Quyết định số 802/QĐ-CĐTNĐ quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin trong gửi, nhận văn bản điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trong đó mục tiêu của Cục là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và giảm các giấy tờ không cần thiết; thực hành tiết kiệm, hiệu quả hoạt động hành chính của Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Chi tiết Quyết định: Xem và tải 

Quay lại