ứng dụng CNTT

Quy trình xử lý thông báo vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 13/11/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định số 1468/QĐ-CĐTNĐ về việc ban hành quy trình xử lý thông báo vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa. Chi tiết như sau:

Quyết định 1468/QĐ-CĐTNĐ: Xem và tải

Quay lại