ứng dụng CNTT

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 09/8/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, chi tiết như sau:

Quyết định: Xem và tải

Quay lại