ứng dụng CNTT

Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT của Cục ĐTNĐ Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định về tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT và các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Chi tiết Quyết định: Xem và tải

Quay lại