ứng dụng CNTT

Tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 19/5/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 918/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc tin học hóa quy trình thu, nhận, xử lý Dịch vụ công trực tuyến, chi tiết như sau:

Công văn: Xem và tải

Quay lại