ứng dụng CNTT

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 7934/TTCNTT ngày 20/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục tàu biển, xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh Long An từ 9h00 ngày 25/7/2018. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo đến các đại lý hãng tàu, chủ tàu về kế hoạch triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia nếu trên và hướng dẫn đại lý hãng tàu, chủ tàu thực hiện các thủ tục cho tàu biển Việt Nam, phương tiện thủy nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào, rời tại cảng thủy nội địa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, có địa chỉ như sau: https://vnsw.gov.vn/.

2. Chỉ đạo Đại diện cảng vụ tại Long An bố t rí cán bộ, chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết thực hiện giải quyết thủ tục trên tại địa chỉ: http://duongthuy.mt.gov.vn/.

 

Quay lại