ứng dụng CNTT

Triển khai dịch vụ công
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 14/4/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 610-1 về việc triển khai dịch vụ công tại Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Công văn: Xem và tải 

Quay lại