ứng dụng CNTT

V/v kiểm tra tính năng ký số trên Firefox
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 04/4/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 480/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT về việc kiểm tra tính năng ký số trên firefox, chi tiết như sau:

Công văn: Xem và tải

Quay lại