ứng dụng CNTT

Quy chế về sử dụng Chữ ký số của Cục đường thủy nội địa Việt Nam

Quy chế về sử dụng Chữ ký số của Cục đường thủy nội địa Việt Nam: Download

Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin

Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin: Download

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn nút khai trương dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực ĐTNĐ chính thức tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Ngày 16/12, Bộ GTVT tổ chức Lễ khai trương dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và DVCTT mức độ 4 lĩnh vực đường thủy nội địa (ĐTNĐ). ĐTNĐ là lĩnh vực thứ 3 của...

Quy định áp dụng trong việc gửi, nhận văn bản điện tử

Quy định áp dụng trong việc gửi, nhận văn bản điện tử của Cục ĐTNĐ Việt Nam: Download

Tập huấn chữ ký số

Dự kiến ngày 11 đến ngày 14/8/2015. Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền sẽ tập huấn sử dụng Chữ ký số cho các cán bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam, cụ thể xem tại giấy mời như sau: Download

V/v triển khai phần mềm đọc mực nước

Theo chỉ đạo của Cục trưởng Hoàng Hồng Giang, các đơn vị khẩn trương nhập dữ liệu về công tác đọc mực nước, đếm phương tiện tại các trạm quản lý ĐTNĐ, chi tiết: Download

Quyết định

Ngày 26/6/2015, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Quyết định về Chính sách phát triển công nghệ thông tin và an ninh, an tàn dữ liệu thông tin cá nhân. Chi tiết Quyết định: Xem và tải

Kế hoạch CNTT năm 2015

Cục ĐTNĐ Việt Nam ban hành kế hoạch CNTT năm 2015 như sau: Download

Quy định về an toàn, an ninh phòng máy chủ

Quy định về an toàn, an ninh thông tin phòng máy chủ: Download