Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2537/QĐ-BGTVT Quyết định thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn 15/08/2016 Lê Đình Thọ
132/2015/NĐ-CP Nghị định 132/2015/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông Đường thủy nội địa 11/02/2016 Nguyễn Tấn Dũng
83/2015/TT-BGTVT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa 30/12/2015
69/TT-BGTVT Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm 09/11/2015 Đinh La Thăng
65/2015/TT-BGTVT Thông tư ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa” 05/11/2015 Đinh La Thăng
61/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 02/11/2015 Đinh La Thăng
51/2015/QĐ-TTg Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa 14/10/2015
48/2014/QH13 Luật sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường thủy 07/10/2015 Nguyễn Sinh Hùng
47/2015/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải ĐTNĐ 05/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
59/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa 03/10/2015 Đinh La Thăng
8 Pháp luật Giao thông ĐTNĐ 30/09/2015 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
54/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam 24/09/2015 Đinh La Thăng
52/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải 23/09/2015 Đinh La Thăng
49/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 21/09/2015 Đinh La Thăng
47/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015 Đinh La Thăng
47/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015 Đinh La Thăng
45/2015/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa 03/09/2015 Đinh La Thăng
24/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27/02/2015 Nguyễn Tấn Dũng
24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 26/02/2015 Nguyễn Tấn Dũng
70/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý đường thủy nội địa. 04/12/2014 Đinh La Thăng