Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
39/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 08/01/2018 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Văn Thể
53/2017-TT-BGTVT Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia, dự toán chi của ngân sách trung ương 29/12/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý ví trị nguy hiểm trên đường thủy nội địa 29/12/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
49/2017/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa. 15/12/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
42/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch 15/11/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Văn Thể
30/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ GTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa. 07/09/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 18/08/2017 Chính phủ Pháp chế Nguyễn Xuân Phúc
26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa. 02/08/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
01/2017/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 20/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
02/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014. 20/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
04/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT 19/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
03/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 19/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
46/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 29/12/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
46/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 29/12/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Pháp chế Trương Quang Nghĩa
248/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 11/11/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Vũ Thị Mai
198/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ĐTNĐ và đường sắt. 08/11/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Vũ Thị Mai
25/2016/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 03/10/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
25/2016/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 03/10/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Pháp chế Trương Quang Nghĩa
2537/QĐ-BGTVT Quyết định thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn 15/08/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Lê Đình Thọ
132/2015/NĐ-CP Nghị định 132/2015/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông Đường thủy nội địa 11/02/2016 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng

  Thống kê truy cập

Đang online: 151
Tổng số truy cập: 4129629