Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
03/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 19/01/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
46/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 29/12/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
46/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 29/12/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Pháp chế Trương Quang Nghĩa
248/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 11/11/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Vũ Thị Mai
198/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ĐTNĐ và đường sắt. 08/11/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Vũ Thị Mai
25/2016/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 03/10/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
25/2016/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 03/10/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Pháp chế Trương Quang Nghĩa
2537/QĐ-BGTVT Quyết định thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn 15/08/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Lê Đình Thọ
132/2015/NĐ-CP Nghị định 132/2015/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông Đường thủy nội địa 11/02/2016 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
83/2015/TT-BGTVT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa 30/12/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
69/TT-BGTVT Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm 09/11/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
65/2015/TT-BGTVT Thông tư ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa” 05/11/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
61/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 02/11/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
51/2015/QĐ-TTg Quyết định về quy định tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy 14/10/2015 Chính phủ Giao thông
51/2015/QĐ-TTg Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa 14/10/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa
24/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 08/10/2015 Chính phủ Giao thông Nguyễn Tấn Dũng
36/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 08/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông Đinh La Thăng
48/2014/QH13 Luật sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường thủy 07/10/2015 Quốc hội Đường thủy nội địa Nguyễn Sinh Hùng
47/2015/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy 05/10/2015 Chính phủ Pháp chế
47/2015/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải ĐTNĐ 05/10/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng

  Thống kê truy cập

Đang online: 65
Tổng số truy cập: 4414082