Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
59/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa 03/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
8 Pháp luật Giao thông ĐTNĐ 30/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
54/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam 24/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
52/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải 23/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
49/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 21/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
47/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
47/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa 14/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
45/2015/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa 03/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
24/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27/02/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 26/02/2015 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
75/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 18/12/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông Đinh La Thăng
70/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý đường thủy nội địa. 04/12/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
110/2014/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. 19/11/2014 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
111/2014/NĐ-CP Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với phương tiện thủy nội địa. 19/11/2014 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Tấn Dũng
66/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới. 12/11/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
64/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về định mức quản lý bảo trì đường thủy nội địa (Thay thế Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 và Thông tư số 48/2011/TT). 09/11/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
61/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa 27/10/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
26/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì ĐTNĐ quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách Trung ương. 07/07/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đầu tư Đinh La Thăng
50/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa 17/06/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng
4409/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 31/12/2013 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đinh La Thăng

  Thống kê truy cập

Đang online: 33
Tổng số truy cập: 4435695