Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
34/2011/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng kiểm PTTNĐ ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên PTTNĐ ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000” 26/04/2011 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Hồ Nghĩa Dũng
33/2011/TT/BTC Thông tư sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ. 14/03/2011 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đỗ Hoàng Anh Tuấn
40/2010/TT-BGTVT Quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa 30/12/2010 Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông Hồ Nghĩa Dũng
37/2010/TT-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thuỷ nội địa. 01/12/2010 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Hồ Nghĩa Dũng
970/QĐ- BGTVT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia. 15/04/2009 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Hồ Nghĩa Dũng
09/2008/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ. 30/01/2008 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
125/2005/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa. 07/10/2005 Chính phủ Đường thủy nội địa Phan Văn Khải
47/2005/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 08/06/2005 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Chí Chung
51/2005/NĐ-CP Nghị định quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa 11/04/2005 Chính phủ Đường thủy nội địa Phan Văn Khải
18/2005/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 24/03/2005 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đào Đình Bình
31/2004/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa. 21/12/2004 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đào Đình Bình
30/2004/QĐ-BGTVT Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thuỷ nội địa. 13/12/2004 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đào Đình Bình
25/2004/QĐ-BGTVT Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT qui định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa 25/11/2004 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Đào Đình Bình
23/2004/QH11 Luật Giao thông Đường thủy nội địa 13/06/2004 Quốc hội Đường thủy nội địa Nguyễn Văn An
1834/2003/QĐ-BGTVT Quyết định về công bố tạm thời tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa. 26/04/2003 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Phạm Thế Minh
2687/2000/QĐ-BGTVT Quyết định của Bộ GTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa 14/09/2000 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
16/2000/QĐ-TTg Quyết định của TT Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông VN. 03/02/2000 Chính phủ Đường thủy nội địa Phan Văn Khải

  Thống kê truy cập

Đang online: 35
Tổng số truy cập: 4414100