Trang chủ

Ý kiến xử lý, phản hồi

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam, với mục đích giúp cơ quan quản...

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam với mục đích giúp cơ quan quản lý...

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 với mục đích giúp cơ quan quản lý nhà nước...

  Thống kê truy cập

Đang online: 39
Tổng số truy cập: 3771159