Trang chủ

Ý kiến xử lý, phản hồi

Trả lời ý kiến tiếp thu các tàu to đỗ hàng 2, 3 gây mất ATGT

Ngày 28/12/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn trả lời chỉ đạo của Cục trưởng về việc: Các tàu đẩy to đỗ hàng 2, 3 ảnh hưởng đến luồng tàu chạy gây mất an toàn giao thông, chi tiết như sau:...

Trả lời phản ánh của công dân về phương tiện hút cát tại bến đò Chu Phan huyện Mê Linh

Ngày 12/12/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn số 1337/ĐTNĐPB-PC về việctrả lời phản ánh của công dân về phương tiện hút cát tại bến đò Chu Phan huyện Mê Linh, TP. Hà...

Trả lời phản ánh về việc thu tiền khu vực tàu vào bến

Ngày 24/11/2017, Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc đã có Công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc thu tiền an ninh tại khu vực km00 đến km04+00 sông Kinh Thầy, chi tiết như sau: Công văn: File 1 ,...

Kế hoạch tổng điều tra phương tiện thủy

Hiện không rõ toàn quốc có bao nhiêu phương tiện thủy thuộc diện phải đăng ký, bởi chắc chắn số lượng điều tra năm 2007 ở nhiều địa phương sẽ là con số ảo. ...

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam, với mục đích giúp cơ quan quản...

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 - khu vực phía Nam với mục đích giúp cơ quan quản lý...

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tiếp xúc các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, cảng thủy nội địa năm 2016 với mục đích giúp cơ quan quản lý nhà nước...

  Thống kê truy cập

Đang online: 27
Tổng số truy cập: 4172734