Trang chủ

Đảng đoàn thể

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong đảng bộ khối các cơ quan trung ương”
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 10/5/2021 của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, ngày 14/6/2021 Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" tại 8 điểm cầu trên phạm vi cả nước với thành phần tham dự gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Cục, các đồng chí Bí thư, cấp ủy các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục (với tổng số Đại biểu trên 50 người).

Hội nghị đã tổng kết đánh giá các kết quả đã đạt được trong 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01, trên cơ sở những ưu, nhược điểm để rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Một số hình ảnh hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 tại Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong thời gian qua và yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục phát huy các điểm mạnh đã đạt được và khắc phục các tồn tại hạn chế và lưu ý tập trung vào một số nội dung: (i) Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cần bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thực hiện tốt mục tiêu chống dịch và phát triển kinh tế xã hôi; (ii) Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện tốt 05 nguyên tắc xây dựng đảng (Tập trung dân chủ; Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Tự phê bình và phê bình; Kỷ luật nghiêm minh; Đoàn kết thống nhất trong đảng) và 5 phương thức lãnh đạo của đảng (Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, chính sách; Đảng lãnh đạo, chỉ đạo Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật, kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện trong toàn xã hội; Đảng lãnh đạo bằng công tác chính trị, tư tưởng; Đảng lãnh đạo thông qua công tác cán bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra), đối với cá nhân cần gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ của đảng viên; (iii) thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và có động viên khen thưởng kịp thời.

Đ/c Đào Văn Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Bùi Thiên Thu - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nhấn mạnh các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid - 19; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò bí thư, cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền./.

Văn phòng Đảng ủy

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 222
Tổng số truy cập: 14116254