Trang chủ

Đảng đoàn thể

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Trong các ngày 27-28/3/2021, các đại biểu thuộc Đảng bộ Cục ĐTNĐ đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Thành phần tham dự tại điểm cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam gồm các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục, các đồng chí lãnh đạo Cục, các đồng chí là Bí thư, phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục, các Ban tham mưu giúp việc đảng ủy Cục, Công đoàn Cục, Đoàn thanh niên Cục. Các đại biểu khu vực phía Nam tham dự tại điểm cầu Văn phòng Bộ GTVT khu vực phía Nam tài 35 Hàn Thuyên – Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số đại biểu của Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam tham dự Hội nghị là 43 đồng chí.

Hội nghị quán triệt lần này được tổ chức hết sức khẩn trương, thông qua hệ thống trực tuyến tới gần 1 triệu đảng viên tham dự tại các điểm cầu tại các Ban, Bộ, Ngành, địa phương trên toàn quốc. Các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt. Mặc dù Hội nghị được tổ chức vào ngày nghỉ nhưng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự đã tham gia đầy đủ và hết sức nghiêm túc. Các đảng viên dự Hội nghị đã được nghe bài phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Sau phần phát biểu khai mạc, trong 2 ngày, đại biểu dự Hội nghị đã được nghe 05 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng (đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trình bày);

- Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng (đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày);

- Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 (đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày);

- Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam (đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày);

- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia (đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày).

05 vấn đề Hội nghị lưu ý cần tiếp tục triển khai sau Hội nghị như sau:

1. Tiếp tục quán triệt nắm vững những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, cốt lõi, nội dung mới trong các văn kiện Đại hội. Trên cơ sở đó, tổ chức các phong trào học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai nội dung các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cán bộ, đảng viên chưa được học tập lần này bảo đảm tiến độ và chất lượng (hoàn thành trong quý II năm 2021). Thông qua học tập, quán triệt, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong đảng viên và nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

2. Các tổ chức Đảng cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết phải được cụ thể hóa vào nội dung của Ngành, địa phương với tinh thần phấn đấu cao và có giải pháp cụ thể bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

3. Tăng cường tổ chức thông tin tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

4. Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu, lý luận bám sát Nghị quyết Đại hội để bổ sung vào chương trình giáo dục lý luận chính trị.

5. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị… phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị quán triệt của Ban Bí thư, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ  trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị nhấn mạnh một số nội dung yêu cầu các đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện.

Các đại biểu Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam tham dự Hội nghị:

Văn phòng Đảng ủy.

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 156
Tổng số truy cập: 10249852