Đào tạo thuyền trưởng h3 Đào tạo thuyền trưởng h3

Số/Kí hiệu 14
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày có hiệu lực 02/10/2015
Người ký Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Trích yếu Kinh tế vận tải
Cơ quan ban hành Bộ/cơ quan ngang bộ
Thể loại
Tài liệu đính kèm
20151009111403.doc
Văn bản khác