Trang chủ

10. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp CCCM Thợ máy hạng nhất

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
TM1 Chứng chỉ chuyên môn thợ máy hạng nhất 06/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam