Trang chủ

11. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp CCCM Thợ máy hạng nhì

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
TM2 Chứng chỉ chuyên môn thợ máy hạng nhì 07/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam