2. Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba 2. Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba

Số/Kí hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Tài liệu đính kèm
1 Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba Bộ/cơ quan ngang bộ