3. Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì 3. Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì

Số/Kí hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Tài liệu đính kèm
1 Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì Bộ/cơ quan ngang bộ