4. Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhất 4. Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhất

Số/Kí hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Tài liệu đính kèm
1 Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhất Bộ/cơ quan ngang bộ