giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên pt chở xăng dầu giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên pt chở xăng dầu

Số/Kí hiệu 1
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày có hiệu lực 02/10/2015
Người ký Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Trích yếu GiáotrìnhbồidưỡngcấpchứngchỉantoànlàmviệctrênPTchởxăngdầu
Cơ quan ban hành Bộ/cơ quan ngang bộ
Thể loại
Tài liệu đính kèm
20151012094233.doc
Văn bản khác