8. giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thủy thủ hạng nhì 8. giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thủy thủ hạng nhì

Số/Kí hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Tài liệu đính kèm
103/2013/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới với Campuchia Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
48/2014/QH13 TLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Quốc hội Đường thủy nội địa
1071/QĐ-BGTVT Quyết định của Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT ĐTNĐ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
03/2013/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
177/2012/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
43/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
35/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định về lắp đặt kí hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
15/2012/TT-BGTVT Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách sang sông. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
73/2011/TT-BGTVT Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu ĐTNĐ Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
133/2011/TT-BTC Thông tư quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
75/2011/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
34/2011/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng kiểm PTTNĐ ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên PTTNĐ ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000” Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
33/2011/TT/BTC Thông tư sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
40/2010/TT-BGTVT Quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông
37/2010/TT-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thuỷ nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
970/QĐ- BGTVT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
09/2008/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
125/2005/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa. Chính phủ Đường thủy nội địa
47/2005/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa