|

Tin các đơn vị trong ngành Tin các đơn vị trong ngành

Công bố Quyết định của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam về công tác cán bộ

Ngày 26/6/2020, Tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố Quyết định của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam bổ nhiệm lại đồng chí Trần Văn Chín giữ chức Phó hiệu trưởng Trưởng CĐ GTVT Đường thủy II. Phó...