Từ khóa Xem với cỡ chữ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

 

 

Thông tin về Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các đơn vị trực thuộc

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI/ FAX

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

 

Bùi Thiên Thu

Cục trưởng

04 39421887 - 181

thubt@mt.gov.vn

 

Hoàng Minh Toàn

Phó Cục trưởng

04 39421887 - 181

toanhm.viwa@mt.gov.vn

 

Lê Minh Đạo

Phó Cục trưởng

04 39421887 - 181

daolm@mt.gov.vn

 

Tống Hoàng Kha

Phó Cục trưởng

04 39421887 - 181

 

Phòng Quản lý kết cấu – hạ tầng

  Nguyễn Việt Thắng Trưởng phòng 0976935847 thangnv.viwa@mt.gov.vn

 

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng

0904867636

duan_songhong1@yahoo.com.vn

  Trần Đình Long Phó Trưởng phòng

0903246644

longtd.viwa@gmail.com

Phòng Tài chính

 

Vương Cảnh Xuân

Trưởng phòng

0913062029

xuanvc.viwa@mt.gov.vn

 

Lê Thu Trang

Phó Trưởng phòng

0912154376

tranglt.viwa@mt.gov.vn

 

Nguyễn Văn Loan

Phó Trưởng phòng

0982387823

loannv.viwa@mt.gov.vn

Phòng Vận tải & An toàn giao thông

 

Nguyễn Long

Trưởng phòng 0913500860 longn.viwa@mt.gov.vn
  Lê Thị Phương Liên Phó Trưởng phòng 0915507573 lienviwa@gmail.com
 

Nguyễn Quốc Hưng

Phó Trưởng phòng

0979388019

hungatgt@gmail.com

 

Tạ Văn Thanh

Phó Trưởng phòng

0979871976

tathanh1976@gmail.com

Văn phòng Cục

 

Đỗ Minh Tiến

Chánh Văn phòng

0913099530

tienminh81@gmail.com

 

Trịnh Văn Khánh

Phó Chánh Văn phòng

0903287016

 

Tổ chức cán bộ

 

Trần Sỹ Duy

Trưởng phòng 0913083045 duyts.viwa@mt.gov.vn

Phòng Pháp chế - Thanh tra

  Đoàn Trường Sơn Quyền Trưởng phòng 0982472103 sondt.viwa@mt.gov.vn

Phòng KHCN-HTQT&MT

 

Khúc Thị Nguyệt Hảo

Quyền Trưởng phòng 0912815581 docolo0489@gmail.com

Văn phòng Đảng ủy

  Nguyễn Hồng Tuyên Chánh Văn phòng 0936499189 tuyentccb@yahoo.com

 

Lê Thái Hoàng

Phó Chánh Văn phòng 

0978343588

hoanglt.viwa@mt.gov.vn

Công đoàn Cục
  Ngô Văn Quang Chủ tịch 0949292286 quangnv@mt.gov.vn
  Nguyễn Thị Tường Vy Phó Chủ tịch  0982238926 vyntt.viwa@mt.gov.vn

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I

Địa chỉ: 33 An Kim Hải, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

SĐT: 031 3571056, Fax: 031 3857753

 

Trần Văn Thọ

Chi cục trưởng

0913257177

thotv.viwa@gmail.com

 

Phạm Minh Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0913 242179

minhtuanpa@gmail.com

 

Nguyễn Công Minh

Phó Chi cục trưởng

0903 418231

minhnc@mt.gov.vn

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III

Địa chỉ: Số 1 Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: 08 38407022, Fax: 08 38407024

 

Phan Văn Duy

Chi cục trưởng

0903954385

phanvanduydtnd@gmail.com

 

Trần Quang Trung

Phó Chi cục trưởng

0918518087

trungtq.viwa@mt.gov.vn

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I

Địa chỉ: Số 10 Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng

SĐT: 031 3552603, Fax: 031 3551636

 

Văn Trọng Dũng

Giám đốc

0912182206

dungvt.viwa@mt.gov.vn

 

Đặng Xuân Thủy

Phó Giám đốc

0912547374

thuydx.viwa@mt.gov.vn

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II

Địa chỉ: Số 922 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SĐT: 04 39841183, Fax: 04 39845089

 

Lê Đức Cường

Quyền Giám đốc 091 3249041

duccuong@cangvu2.gov.vn

 

Phạm Đình Tuyến

Phó Giám đốc

0913308243

 

 

Trần Văn Dũng

Phó Giám đốc

0986339954

 

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Địa chỉ: 292/37/6-8 đường Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

SĐT: 08 35531982; Fax: 08 35531983

 

Bùi Công Phước

Giám đốc

091 6940339

phuocbc.viwa@mt.gov.vn

  Trần Văn Minh Phó Giám đốc 090 8755988 minhtv.viwa@mt.gov.vn

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV

Địa chỉ: 66Đ, Cách Mạng Tháng 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ.

SĐT: 0710 3889415; Fax: 0710 38894160

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Út

Quyền Giám đốc

094 8836263

phogiamdocut@pa4.gov.vn

  Nguyễn Ngọc Thùy Phó Giám đốc 0919 804999 nnthuy1905@gmail.com
 

Cao Tấn Quân

Phó Giám đốc

0918668681

 

Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ 1

Địa chỉ: Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Email: Caodangduongthuy1@gmail.com

ĐT: 0320 3751647  /  Fax: 0320 3752519

 

Đỗ Văn Tuấn

Hiệu trưởng

091 2093748

 

 

Nguyễn Minh Vỹ

Phó Hiệu trưởng

0913171693

 

Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thuỷ 2

Địa chỉ: Số 33 – Đào Trí – Phường Phú Mỹ - Quận 7 – TP.HCM.

ĐT: 08 37850278; Fax: 08.37850280

 

Trần Văn Chín

Hiệu trưởng

090 3390407

chintv.viwa@mt.gov.vn

 

Trần Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

091 3747457

dt2.son@gmail.com

 

Nguyễn Đức Thắng

Phó Hiệu trưởng

091 3703404

thangduongthuy@gmail.com