Trang chủ

Công khai dự toán ngân sách

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2017
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 22/9/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 2061/CĐTNĐ-TC về việc công khai dự toán ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015. Chi tiết các Quyết định như sau:

1. Quyết định số 1488/QĐ-BGTVT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017: Xem và tải

2. Quyết định số 2605/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017: Xem và tải

3. Quyết định số 4348/QĐ-BGTVT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017: Xem và tải

4. Quyết định số 4359/QĐ-BGTVT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017: Xem và tải

5. Quyết định số 4364/QĐ-BGTVT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017: Xem và tải

6. Quyết định số 4365/QĐ-BGTVT về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017: Xem và tải

6. Quyết định số 4531/QĐ-BGTVT về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017: Xem và tải

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 180
Tổng số truy cập: 14116354