Danh mục đề tài

 

STT

Số Ký hiệu

Tên đề tài

Cơ quan ban hành

Năm ban hành

Kết quả Đề tài

1 DT114029 Nghiên cứu đề xuất các phương án quản lý và khai thác tối ưu cho các cửa sông chính ở Việt Nam phục vụ cho phát triển giao thông thủy Cục ĐTNĐ Việt Nam 2012 Download

2

DM13301

Hỗ trợ nghiên cứu định mức tuần tra, kiểm soát đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ Việt Nam

2012

Download

3

DT144015

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông  tại các cảng bến thủy nội địa

Cục ĐTNĐ Việt Nam

2014

Download

4

DT145016

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp tăng cường vận tải hàng hóa bằng container trên đường thủy nội địa, tuyến Hà Nội – Quảng Ninh

Cục ĐTNĐ Việt Nam

2014-2015

Download

5

DT164018

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và GPS trong quản lý phao tiêu báo hiệu ĐTNĐ

Cục ĐTNĐ Việt Nam

2016

Download

6

DT164020

Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy phát triển tuyến vận tải container luồng đường thủy nội địa, từ TP Hồ Chí Minh – cửa khẩu biên giới Campuchia

Cục ĐTNĐ Việt Nam

2016

Download

7

DT164019

Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu về cơ sở hạ tầng Đường thủy nội địa Việt Nam và đề xuất cơ chế cập nhật, khai thác thông tin

Cục ĐTNĐ Việt Nam

2016

Download

8

DT174043

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới chống xói chân công trình chỉnh trị sông và các công trình giao thông ven biển ở Việt Nam

Cục ĐTNĐ Việt Nam

2017

Download

9 DT184066 Nghiên cứu phát triển đường thủy nội địa trên các sông chính và các cửa sông thuộc tỉnh Nam định, Ninh Bình và Thái Bình để phục vụ logistics Cục ĐTNĐ Việt Nam 2018  
10 DT194040 Nghiên cứu thiết kế tích hợp hệ thống giám sát, điều hành giao thông thủy áp dụng thí điểm tại trạm quản lý đường sông Cầu Đuống Cục ĐTNĐ Việt Nam 2019 Download
11 ĐT194004 Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống các trung tâm dịch vụ Logistics tại Thành phố Cần Thơ và các vùng phụ cận Cục ĐTNĐ Việt Nam 2019 Download