Giáo trình đào tạo thủy thủ hạng nhất Giáo trình đào tạo thủy thủ hạng nhất

Số/Kí hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Tài liệu đính kèm
1 Đào tạo thủy thủ hạng nhất Bộ/cơ quan ngang bộ