Giáo trình đào tạo thuyền viên Giáo trình đào tạo thuyền viên

Số/Kí hiệu 11
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày có hiệu lực 02/10/2015
Người ký Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Trích yếu Máy tàu thủy
Cơ quan ban hành Bộ/cơ quan ngang bộ
Thể loại
Tài liệu đính kèm
2015108112629.doc
Văn bản khác